Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

KRATKI UVOD U PROBLEM POLITIČKE VOLJE: STUDIJA SLUČAJA ...

w

Kratki uvod u problem političke volje: Studija slučaja Bosne i Hercegovine

274 pages, pdf
 Download Back

Kratki uvod u problem političke volje: Studija slučaja Bosne i HercegovinePublisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 274 pages, pdf

Description:

Na pragu je 20. godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Bosna i Hercegovina se i dalje suočava sa trajnom drštvenom, političkom i ustavnom krizom. Dugotrajan politički zastoj naročito je obilježio proteklu deceniju, uz nedovoljan reformski napredak. Uzroci složenosti političke stvarnosti u državi bili su predmet brojnih istraživanja i analiza provedenih proteklih godina. Domaći i međunarodni stručnjaci, novinari i znanstvenici složni su u ocjeni da je prisutan zajednički sadržalac, prepoznat kao jedan od glavnih uzroka zastoja, a radi se o nedostataku političke volje. Uprkos širokoj i čestoj upotrebi pojma “politička volja”, sam concept ostaje nejasan, a jedna značajna korelacija i dalje nedovoljno istražena. Politička volja se obično pominje kada se govori o centrima moći, kao i o donositeljima političkih odluka kao ključnim akterima dobrog upravljanja (good governance). No, sistem predstavničke demokratije, u svom idealnom obliku, zasniva se na premisi i očekivanju da će ti akteri, odnosno političke elite, zastupati interese glasača i provoditi njihovu kolektivnu volju.