Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

EVROPSKA UNIJA I BOSNA I HERCEGOVINA: GRAĐENJE DRŽAVE K...

w

Evropska unija i Bosna i Hercegovina: Građenje države kroz proces evropskih integracija

107 pages, pdf
 Download Back

 Evropska unija i Bosna i Hercegovina: Građenje države kroz proces evropskih integracija
Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 107 pages, pdf

Description:

Nakon neuspjeha da spriječi katastrofu na Zapadnom Balkanu devedesetih godina dvadesetog vijeka, novi početak za Evropsku uniju (EU) u odnosima sa zemljama Zapadnog Balkana označila je 2000. godina. Sa početkom novog vijeka EU je otpočela novu fazu u odnosu prema Zapadnom Balkanu, preuzimajući vodeću ulogu u stabilizaciji prilika. Prekretnicu je označilo davanje perspektive zemljama Zapadnog Balkana da postanu punopravne članice EU, pod uslovom da ispune obaveze koje se pred njih postavljaju. Nakon uspješnog „povratka u Evropu“ i pune integracije u EU zemalja Centralne i Istočne Evrope, integracija zemalja Zapadnog Balkana nametnula se kao opcija koja nema alternativu. Međutim, teško nasljeđe konflikata iz devedesetih, kao i još uvijek nedovršeni posao izgradnje državnih i institucionalnih struktura, čine izazov integrisanja zemalja Zapadnog Balkana bitno kompleksnijim procesom.