Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

NOVI ZOR U BIH – REFORMSKA AGENDA EU I MEĐUNARODNE FINA...

w

Novi ZOR u BiH – Reformska agenda EU I međunarodne finansijske institucije

19 pages, pdf
 Download Back

 

 Novi ZOR u BiH – Reformska agenda EU I međunarodne finansijske institucije

 

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 19 pages, pdf

Description:

Dana 31. jula prošle godine je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio novi Zakon o radu -uprkos masovnim protestima Saveza sindikata entiteta1 . Evropska unija i međunarodne finansijske institucije su pozdravili donošenje ovog Zakona kao važan prvi korak prema sveobuhvatnim socio-ekonomskim strukturalnim reformama na putu zemlje ka evropskim integracijama. Zakon o radu je dio reformskih mjera takozvane Reformske agende, koja predstavlja sveobuhvatan program strukturalnih reformi ekonomske politike i socijalnog sistema. Reformska agenda čini srž nove evropske inicijative u Bosni i Hercegovini koja se vraća na njemačko-britansku inicijativu od novembra 2014. S druge strane uslovi koji su dio paketa koji se odnosi na Ekonomsku politiku u okviru integracijskog procesa u Evropsku uniju ne predstavljaju nikakvu posebnost evropske politike prema Bosni i Hercegovini, nego se mnogo više zasnivaju na tzv European Semester širenju politike EU, jake harmonizacije ekonomskog upravljana među članicama Evropske unije kao odgovor na krizu u Grčkoj na politiku proširenja Evropske unije, odnosno njenu primjenu i na zemlje koje su potencijalni kandidati za priključenje Evropskoj uniji, prije svega na zapadni balkan.