Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРОЦЕСОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА: МИСЛЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

w

Процесот на децентрализација: мислење на граѓаните

56 pages, pdf
 Download Back

 Процесот на децентрализација: мислење на граѓаните


Publisher: Фондација Фридрих Еберт

Volume: 56 pages, pdf

Description:

Локалната самоуправа го претставува начинот на кој најлесно можат да се пресретнат барањата на локалното население и да се изнајдат солуции за решавањето на проблемите. Може да се дефинира преку трите главни компоненти: координирање на политиките, партиципација на граѓанскиот сектор и бизнис заедницата, ефикасност на локалните програми. Зајакнувањето на капацитетот на менаџментот и човековите ресурси во локалната самоуправа треба да резултира со кохерентни акции за решавање на локалните состојби. Основното орудие за унапредување на локалната самоуправа е децентрализацијата и граѓанската партиципација. Општо прифатено е дека децентрализациското донесување на одлуките ги промовира прагматичните решенија на локалните проблеми.