Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВРЕДНОСТИТЕ И ПОЛИТИКАТА

w

Вредностите и политиката

120 pages, pdf
 Download Back

Вредностите и политиката 


Publisher: Фондација Фридрих Еберт

Volume: 120 pages, pdf

Description:

Земјите од Балканот во членството во ЕУ гледаат можност за побрзо економско доближување до богатите земји од Централна Европа. Освен тоа, многу политичари од земјите членки на ЕУ се убедени дека доближувањето на овие земји до ЕУ и подоцнежното членство можат трајно да обезбедат мир во регионот. Голем број земји тежнее кон интеграција во ЕУ. Од друга страна, многу луѓе, на пример, во Франција и во Холандија, се скептични кон процесот на проширување и го одбиваат предложениот европски Устав. Визиите, сфатени како замисла на некоја идна состојба, се базираат врз опис и анализа на актуелната состојба, на искуствата од минатото и на основани претпоставки, надежи и замисли како и во која насока ќе се оди. Ако ова се однесува и на Европа, тогаш не се повикани само политичарите да развиваат визии туку и сите релевантни општествени групи.