Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

РЕВИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

w

Ревија за социјална политика

102 pages, pdf
 Download BackРевија за социјална политикаPublisher: Friedrich Ebert Stiftung, Skopje

Volume:
102 pages, pdf

Description:

Вториот број на “Ревијата за социјална политика” е фокусиран на анализа на состојбите и политиките поврзани со животниот стандард во Македонија. Стремежот “Ревијата” да ги анализира најактуелните, горливи проблематики и состојби, беше основна причина за изборот на оваа тема. Имено, во периодот од јули 2008 година, до затворањето на овој број, во Република Македонија се донесоа и усвоија неколку законски измени и дополнувања, кои во голема мера ќе влијаат врз животниот стандард во Македонија.