Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВОДИЧ ВО БУЏЕТИ

w

Водич во буџети

91 pages, pdf
 Download Back

 Водич во буџети


Publisher: Фондација Фридрих Еберт

Volume: 91 pages, pdf

Description:

Фондацијата Фридрих Еберт во Република Македонија како и во другите земји од источниот дел на Европа во кои реформските процеси се во тек, го поддржува процесот на децентрализација, трансформацијата кон пазарното општество и создавањето на цивилното општество, особено во полето на пазарот на труд, социјалната, еколошката и медиумската политика. Граѓанското општество, составено од граѓански организации, НВО и академски институции, синдикати организации на работодавачите и секој граѓанин кој е ангажиран во активности од јавен интерес се клучни за функционирање на демократското општество. Нема демократија без демократи.