Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

CONSTITUTIO REVISTE STUDIMORE PËR ÇËSHTJE JURIDIKO-KUSH...

w

Constitutio Reviste studimore për çështje juridiko-kushtetuese dhe parlamentare.

241 pages, pdf
 Download Back

Constitutio Reviste studimore për çështje juridiko-kushtetuese dhe parlamentare.Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 241 pages, pdf

Description

 
Kushtetuta paraqet një akt dinamik dhe real që përcjell zhvillimet politike, ekonomike e sociale të një vendi. Ajo duhet ti përshtatet rrethanave të reja dhe të hap shtigje për konsolidim të shtetit dhe demokracisë. Ne shtetet me demokraci tranzicionale ndryshimet kushtetuese janë instrument i avancimit të përgjithshëm politik. Nga ky kënd reforma aktuale kushtetuese do të jetë e qëndrueshme dhe siguroj funksionalitet të sistemit tonë kushtetues dhe politik. Ajo shënon kalimin e Kosovës nga një vend në pritje të pavarësisë ne një shtet në konsolidim të pavarësisë dhe krijimit të stabilitetit të përgjithshëm kushtetues dhe politik. Kjo është e domosdoshme për aspiratat e Kosovës për integrimet euro-atlantike dhe krijimin e një shoqërie demokratike të bazuar në parimet e sundimit të ligjit dhe të demokracisë parlamentare.