Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПАРТНЕРИ ВО МИР И ПРЕВЕНЦИЈА РЕГИОНАЛНА СТАБИЛНОСТ ПРЕК...

w

Партнери во мир и превенција Регионална стабилност преку човекова безбедност

147 pages, pdf
 Download BackПартнери во мир и превенција 
Регионална стабилност преку човекова безбедностPublisher: Friedrich Ebert Stiftung

Volume: 147 pages, pdf

Description:

Во процесот на создавање побезбеден свет, има некои охрабрувачки трендови. Глобалната заедница во целина и посебните држави се приближија до прифаќањето на еден поширок концепт на безбедноста, оној кој опфаќа не само воени и политички, туку и економски, социјални и еколошки компоненти.