Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПОДЕЛБА НА ВЛАСТА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН...

w

Поделба на власта и спроведување на Охридскиот рамковен договор

291 pages, pdf
 Download BackПоделба на власта и спроведување на Охридскиот рамковен договорPublisher: Фондација Фридрих Еберт

Volume: 291 pages, pdf

Description:

Оваа публикација ќе се обиде да даде одговор на прашањето во колкава мерка е постигнато спроведувањето на целта на ОРД, во кои апсекти не се постигна успех, или, пак, каде се појавија несакани споредни ефекти. Според тоа, со индивидуалните придонеси кон оваа публикација не се прават напори само да се даде одговор на прашањето дали релевантните одредби пропишани со ОРД се усвоени и спроведени, туку се оди чекор подалеку од едноставното техничко разбирање за спроведувањето.