Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА ДЕНЕС

w

Социјалдемократијата денес

41 pages, pdf
 Download BackСоцијалдемократијата денесPublisher: Фондација Фридрих Еберт

Volume: 41 pages, pdf

Description:

Социјалдемократијата, преку изградба и иновирање на својот идеолошки концепт, има задача да избега од позицијата на голиот политички прагматизам, повторно да го разгори, толку потребниот, политички идеализам, а преку своето организациско и кадровско оспособување, да го зголемува својот капацитет за остварување на демократските промени.