Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SIGURIMI SHËNDETËSOR NË KOSOVË: NJË E DREJTË E VONUAR

w

Sigurimi Shëndetësor në Kosovë: Një e Drejtë e vonuar

71 pages, pdf
 Download BackSigurimi Shëndetësor në Kosovë:   Një e Drejtë e vonuarPublisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 71 pages, pdf

Description

Edhe pse koncepti mbi të drejtat e njeriut ka evoluuar me kohën, megjithatë disa elemente kanë mbetur të njëjta, duke qëndruar kështu rezistente ndaj “ndryshimeve” dhe duke qenë shoqëruese të përhershme të konceptit mbi të drejtat e njeriut. Kështu, në zhargonin juridik, përkufizimi “të drejtat e njeriut” paraqet në radhë të parë tërësinë e atyre të drejtave, të cilat individi mund t'i kërkojë vetëm për shkak të ekzistencës së tij si qenie njerëzore, dhe që duhet të sigurohen me ligj nga bashkësia për arsye etike. Në këtë kontekst bëhet fjalë edhe për të drejtat “natyrore”, “të lindura” apo “të patjetërsueshme”, në respektimin dhe sigurimin e të cilave legjitimohet një bashkësi politike.