Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

KRIMI I ORGANIZUAR NË ZGJEDHJE ANALIZË E POLITIKËS SË N...

w

Krimi i organizuar në zgjedhje Analizë e Politikës së ndjekjes dhe Dënimeve

37 pages, pdf
 Download BackKrimi i organizuar në zgjedhje Analizë e Politikës së ndjekjes dhe DënimevePublisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 37 pages, pdf

Description

Zgjedhjet janë faktor i rëndësishëm i stabilizimit dhe demokratizimit në demokracitë në zhvillim dhe shtetet post-konfliktuoze.1 Republika e Kosovës vazhdon të ketë probleme esenciale me organizimin dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve në vend. Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2010 u karakterizuan me manipulime të shumta, ku u organizua rivotim i plotë dhe i pjesshëm në gjashtë (6) komuna dhe u rinumëruan 890 vendvotime. Dëmet e manipulimeve përfshijnë por nuk kufizohen në humbje të besimit të qytetarëve në procesin e zgjedhjeve, vënien në pikëpyetje të legjitimitetit të Kuvendit, dëmtimin e institucioneve dhe buxhetit, dhe dëmtimin e imazhit të vendit.