Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

‘KRYETARI I KOMUNËS-PËRFAQËSUES APO DOMINUES?’

w

‘Kryetari I Komunës-Përfaqësues apo Dominues?’

31 pages, pdf
 Download Back‘Kryetari I komunës-Përfaqësues apo Dominues?’

 

Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 31 pages, pdf

Description

Në esencë, “publikimi synon të qartësojë pozicionimin e institucionit të kryetarit si institucion kyç në trekëndëshin, kryetar (ekzekutiv) - kuvend komunal (legjislativ) – qytetar (shoqërisë civile). Konstatimi i themelor i këtij publikimi është se roli i institucionit të kryetarit në sistemin e qeverisjes lokale në Republikën e Kosovës shtron nevojën për më shumë kontroll, baraspeshë dhe mbi të gjitha llogaridhënie të brendshme institucionale, si dhe kundrejt publikut. Publikimi argumenton se për shkak të rolit shumë të fuqishëm të institucionit të kryetarit në njërën anë, dhe në anën tjetër rolit pasiv të Kuvendit Komunal, i kombinuar me apatinë qytetare rezulton me shfaqjen e një deficiti demokratik shumë shqetësues për zhvillimet e qeverisjes lokale tani, dhe në të ardhmen.”