Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА

w

Учество на граѓаните во локалната демократија

45 pages, pdf
 Download BackУчество на граѓаните во локалната демократија Publisher: Фондација „Фридрих Еберт“ – Скопје

Volume:
45 pages, pdf

Description:

Во демократските политички процеси, барем според теоријата, треба да доминираат интересите на граѓаните. Но политичките процеси и спроведувањето на власта се извршуваат од страна на институциите, и тука граѓаните можат само непосредно да учествуваат. Иако постојат различни форми за учество на граѓаните, институционални и вон-институционални, во најголем дел од времето во една претставничка демократија, каква щто би требало да е Република Македонија, граѓаните не можат директно да учествуваат во политичките процеси.