Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MLADI U SRBIJI 2015

w

Mladi u Srbiji 2015

140 pages, pdf
 Download Back

 Mladi u Srbiji 2015

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung Serbia

Volume: 140 pages, pdf


Description:

Nastao kao društveni konstrukt građanskog društva modernog doba zapadne civilizacije (Milić, 1987), concept omladine ima učitanu jednu od ključnih vrednosti moderne – ideju napretka. Kroz decu i mlade kao projekte, društvo investira u budućnost obezbeđujući kontinuitet racionalnog progresa. Društvena kategorija omladine nosi simboliku optimizma i veru u bolju budućnost – oličenu u floskuli „mladi su naša budućnost“, kao i potencijal za delanje, I revolucionarnost – „buntovnika bez razloga“. Imajući u vidu ovakvu „misiju“ društvenog konstrukta omladine, ne čudi velika važnost koja mu je pridavana u društvenim naukama dvadesetog veka – bilo da mu je pripisivana konotacija problema (npr. „izgubljene“ međuratne generacije – Mannheim, 1952) ili resursa (npr. omladinski kontrakulturni pokreti sa kraja šezdestih, npr. Roszak, 1978).