Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

РЕВИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

w

Ревија за социјална политика

159 pages, pdf
 Download BackРевија за социјална политикаPublisher: Фондација „Фридрих Еберт“ – Скопје , Филозофски Факултет, Скопје

Volume: 159 pages, pdf

Description:

Единаесетиот број на Ревијата за социјална политика ја анализира темата невработеност кај младите лица. Невработеноста како економски и социјален проблем е карактеристична за различни возрасни групи, но во последните години се покажува дека младите лица сè почесто се изложени на овој ризик.
За таа цел, текстовите во овој број на Ревијата анализираат различни аспекти на состојбите, причините и спецификите на невработеноста кај младата популација како во Република Македонија, така и во регионот (Босна и Херцеговина и Албанија).