Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SRBIJA I NEMAČKA

w

Srbija i Nemačka

72 pages, pdf
 Download Back

 Srbija i Nemačka


Publisher: Friedrich Ebert Stiftung 
Serbia 

Volume: 72 pages, pdf

Description:

U doba kada se termin kriza sve češće koristi kao opis stanja u kojem se Evropa permanentno nalazi, sve je teže pronaći one koji su spremni da podupru dalji proces širenja evropskih granica. Danas se uspešnost evropske konstrukcije ne meri samo društvenim proizvodom, već pre svega kapacitetom i mehanizmima da se odgovori na globalne izazove.  Berlin mora formulisati odgovarajuću politiku i voditi Evropu u smeru prevazilaženja postojećih kriza. Stavljajući sav svoj uticaj u službu kohezivne i strateški fokusirane spoljne I bezbednosne politike Nemačka želi da simultano postigne svoja dva, glavna cilja: snažniju I sposobniju Evropsku uniju i evropskiju Nemačku. Čini se da Evropa još nema u potpunosti izgrađene odgovore na mnogobrojne izazove niti mehanizme za njihovo donošenje. U takvim okolnostima Balkan i Srbija mogu biti dodatna vrednost Evropskoj uniji, a ne samo kamen oko vrata ili čist trošak. Evropa čini sistem povezanih sudova sa Mediteranom i Bliskim istokom. Balkan će i dalje biti jedan od pravaca prelivanja tamošnjih kriza ka zapadu, a mogao je da bude platforma za projekatovanje evropskog uticaja na te delove sveta. Saradnja Evropske unije i Zapadnog Balkana u vezi sa kontrolisanjem efekata bliskoistočnih i severnoafričkih kriza na Evropu, samim tim i saradnja Nemačke i Srbije na ovom polju, nameće se gotovo kao imperativ.