Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SRBIJA NA IZBEGLIČKOJ RUTI – HUMANITARNI ODGOVOR I PRAV...

w

Srbija na izbegličkoj ruti – humanitarni odgovor i pravna prilagođavanja

28 pages, pdf
 Download Back

 Srbija na izbegličkoj ruti – humanitarni odgovor i pravna prilagođavanja


Publisher: Friedrich Ebert Stiftung Serbia 

Volume: 28 pages, pdf

Description:

Migrantsko-izbeglička kriza, po svom obimu, izazovima koje sa sobom nosi, te političkim posledicama, kao i posledicama na primenu i važenje međunarodnih standarda u oblasti zaštite ljudskih prava, svakako predstavlja jednu od najvažnijih globalnih i regionalnih kriza u svetu i Evropi, posle Drugog svetskog rata. Posledice ratnih sukoba na Bliskom istoku prelomile su se kroz sudbine miliona ljudi, od kojih mnogi traže utočište u zemljama Evrope, pre svega u zemljama EU. Pored velikih humanitarnih i bezbednosnih izazova u zaštiti i podršci migrantima i izbeglicama, koji dolaze u Evropu preko Zapadnog Balkana, ova kriza otvorila je još jednu, po mnogim svojim karakteristikama važniju, i za budućnost evropskog kontineta, ključnu dilemu - da li vrednosti na kojima počiva međunarodno pravo i pravo EU, nastalo posle Drugog svetskog rata, i dalje predstavlja suštinski osnov za zaštitu ljudskih prava, pre svega najugroženijih izbeglica i migranata?