Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

КАКО ДА СОЗДАДЕТЕ И ДИЗАЈНИРАТЕ УСПЕШНА СОДРЖИНА НА СОЦ...

w

Како да создадете и дизајнирате успешна содржина на социјалните медиуми

40 pages, pdf
 Download BackКако да создадете и дизајнирате успешна содржина на социјалните медиуми Publisher: Friedrich Ebert Stiftung

Volume: 40 pages, pdf

Description:

Подигањето на јавната свест е основна компонента и претпоставка на секоја активност на општествените чинители. Независно дали говориме за локалната или централната власт, компаниите, граѓанскиот сектор... па се до дипломатско – конзуларните претставништва. Подигањето на јавната свест е императив на секое демократско општество.
Демократизацијата, социјалната инклузија, граѓанските права и слободи имаат потреба да бидат континуирано унапредувани и надоградувани. Само со почитување и следење на овие принципи може да дојде до напредок и развој во национални и глобални рамки.