Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СИСТЕМОТ НА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

w

Системот на заштита на здравје и безбедност при работа

469 pages, pdf
 Download Back

 

Системот на заштита на здравје и безбедност при работаPublisher: Friedrich Ebert Stiftung Skopje

Volume: 469 pages, pdf

Description:

Овој труд претставува научна аспирација да се навлезе подлабоко во суштината на заштита на здравјето и безбедноста при работа воопшто, а особено во делот на заштитата на посебните категории вработени како што се жените, малолетниците, лицата со инвалидитет и постарите вработени. Продлабочувајќи ја анализата за заштитата на здравјето и безбедноста при работа и синтетизирајќи ги добиените научни вистини преку трудот се навлегува подлабоко во комплексноста на самото трудово право.