Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PARLAMENT I SPOLJNA POLITIKA

w

Parlament I spoljna politika

24 pages,pdf
 Download Back

 Parlament I spoljna politika

Friedrich-Ebert-Stiftung, Serbia

Volume: 24 pages,pdf

Description:

Kao i svaka mlada parlamentarna demokratija, Srbija se suočava sa mnogim izazovima u izgradnji demokratskih institucija gde parlament, kao centralna demokratska i predstavnička institucija, treba da zauzima posebno mesto. Od uvođenja višepartizma 1990. godine, preko demokratskih promena oktobra 2000. godine, činjeni su brojni napori da se uredi odnos između pojedinih grana vlasti i institucija koje ih čine i da se ojača institucionalni kapacitet parlamenta. Usvajanje Ustava 2006. stvorilo je i obavezu donošenja brojnih dodatnih zakona kojima se uređuju odnosi između zakonodavne, izvršne I sudske vlasti, kao i između ovih institucija i nezavisnih institucija čije je formiranje i delovanje bilo novina. Tako je, između ostalog, 2010. godine donet i prvi Zakon o Narodnoj skupštini. Sledilo je i donošenje novog skupštinskog Poslovnika 2010. godine, kao i izmena i dopuna Poslovnika 2011. godine. Paralelno sa stvaranjem novog i izmenom postojećeg regulatornog okvira, u saradnji sa međunarodnim i domaćim organizacijama, nastojalo se da se pomogne Narodnoj skupštini da ojača svoje kapacitete, kako u sferi finansijske samostalnosti u odnosu na izvršnu vlast, unapređenja zakonodavnog rada kroz jačanje kapaciteta skupštinskih odbora. Poboljšanje kvaliteta u zakonodavnom radu je neizostavno prva obaveza. Jačanje kontrolne uloge parlamenta postavlja se kao prioritet u postupku implementacije reformi, nakon što se zakoni usvoje. Proces evropske integracije daje dodatni podsticaj jačanju uloge parlamenta u pristupnim pregovorima, ali i precizne zadatke u sveukupnom procesu reforme političkog sistema i unapređenja demokratskih vrednosti i harmonizaciju pravnog sistema sa sitemom EU. Tako su, na primer, pojedine izmene Zakona o izboru narodnih poslanika upravo bile izvršene kao posledica zahteva da se ukine političkih partija na dodeljivanje mandata narodnim poslanicima nakon završenih izbora. Funkcionisanje Narodne skupštine predmet je analize godišnjih izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije.