Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

DEMARKACIONI KOSOVË-MALI I ZI

w

Demarkacioni Kosovë-Mali I Zi

95 pages, pdf
 Download Back

 

Demarkacioni Kosovë-Mali I Zi


Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 95 pages, pdf

Description

Që me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore, statusi politik - kushtetues i Kosovës në kuadër të Jugosllavisë së dytë ka përjetuar një evoluim në kuptimin e avancimit të pozites së saj kushtetuese, edhe pse i vonuar dhe i pamjaftuar. Në vitin 1945 Serbia me Ligjin mbi ndarjet administrative Kosovën e konsideronte si krahinë autonome të Kosovës dhe Metohisë. Harta e vitit 1962 Kosovën e paraqet në kufijtë e vet administrativë. Krahina e Kosovës dhe Metohisë përbëhej nga 28 njësi administrative. Me ndryshimet kushtetuese të vitit 1963 Kosova e fiton statusin e Krahines Autonome në kuadër të Republikës së Serbisë.