Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈ...

w

Анализа на состојбите и предизвиците за развој на социјалното претприемништво во Република Македонија

35 pages, pdf
 Download Back

 

Анализа на состојбите и предизвиците за развој на социјалното претприемништво во Република Македонија
Publisher: Friedrich Ebert Stiftung

Volume: 35 pages, pdf

Description:

Анализата е резултат на проектот “ Социјално претприемништво – тренд или решение за младинската невработеност” имплементиран од страна на Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје и Младинскиот Сојуз – Крушево и се концертира на анализа на следниве елементи на социјалното претприемништво: национален контекст на социјалното претприемништво; граѓанскиот сектор и социјалното претприемништво бизнис секторот и социјалното претприемништво и социјалното претприемништво во образованието во нашата земја. Целта е преку анализата да се увидат моменталната состојба, како и потребите и можностите за развој на социјално претприемништво во Република Македонија.