Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PRVI IZVEŠTAJ ŽENSKE PLATFORME ZA RAZVOJ SRBIJE PRIORIT...

w

Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije prioriteti za 2017 i 2018 godinu

64 pages,pdf
 Download Back

Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije prioriteti za 2017 i 2018 godinu


Publisher: Friedrich-Ebert-Stiftung, Serbia

Volume: 64 pages,pdf

Description:

Izveštaj je pripremljen na osnovu okvira za monitoring Ženske platforme za razvoj Srbije (ŽPRS)1  koji je usaglašen u konsultativnom procesu koji je trajao do novembra 2015. godine, a počeo je nakon susreta na Paliću, u novembru 2014. godine. Susret na Paliću završen je potpisivanjem Platforme koja nas je sve okupila i koju je potpisalo oko 600 ekspertkinja, aktivistkinja, političarki, novinarki, preduzetnica, predstavnica i predstavnika organizacija civilnog društva. Sama platforma je u artikulaciji ideja prikazala sve naše različitosti, a teško da je sam dokument ikome od nas bio po meri. Ipak, pokazalo se da je ŽPRS odličan okvir za delovanje jer je dovoljno konkretizovan da se pomaci mogu pratiti i meriti tokom vremena, ali i u odnosu na nosioce odgovornosti. Okvir je dovoljno širok da u njega sve stajemo, a opet dovoljno čvrst da različite prioritetne oblasti koje su inače rasparčane u politikama, prikazuje kao celinu, jer samo kada sagledavamo i celinu, bavimo se razvojem. Tokom 2016. godine, ŽPRS je održala devet Foruma za rodne politike2  da bi otvorila dijalog o statusu indikatora po prioritetnim oblastima ŽPRS, kao i da bi reagovala na važne pojave u društvu koje imaju izraženu rodnu dimenziju. Forumi za rodne politike, tako su postali neka vrsta ekspertskih panela na kojima se, na osnovu činjenica i pokazatelja, kao i na osnovu dugogodišnjeg direktnog iskustva ekspertkinja i organizacija koje se određenom oblašću bave, ocenjuje stanje I promišlja pravac delovanja.