Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

KO ĆE DA PREMOSTI JAZ?

w

Ko će da premosti jaz?

9 pages,pdf
 Download Back

 

                                                                                                       Ko će da premosti jaz?

Publisher: Friedrich-Ebert-Stiftung, Serbia

Volume: 09 pages,pdf

Description:


U većini zemalja centralnoistočne i jugoistočne Evrope ekonomski pokazatelji i pokazatelji tržišta rada ponovo upućuju na pozitivan trend. Ipak, socijalne prilike ostaju kritične, sve je više prekarizovanih radnih odnosa, a konvergencija je, čini se, sve dalje. Odvajanje privrednog rasta od razvoja blagostanja može da se objasni i ciljanim politikama smanjenja plata proteklih godina, nedovoljnim socijalnim dijalogom između socijalnih partnera i vlada, kao i slabošću kako na nivou sindikalnog pokreta, tako i njegovih mogućih partnera u pregovorima na strani poslodavaca.