Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

FAZAT DHE SIDAT E INTEGRIMIT EN BLOC APO MINI BE?

w

Fazat dhe sidat e integrimit en bloc apo mini BE?

15 pages, pdf
 Download Back

 

Fazat dhe sidat e integrimit en bloc apo mini BE?Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 15 pages, pdf

Description 

Organizatat e ndryshme ndërkombëtare i vlerësojnë vendet e Ballkanit Perëndimor janë në një nivel pak a shumë të njejtë me njëritjetrin sa i përket zhvillimeve socio-politike dhe konsolidimit demokratik të institucioneve dhe shoqërisë. Vlerësimi dhe analiza e sfidave me të cilat përballen këto vende në lidhje me përmbushjen e kritereve të Kopenhagës, do të përbënte një bazë solide për institucionet në Bruksel për të rritur përpjekjet (siç janë shpallur në Samitin e Berlinit dhe Vjenës) për fnancimin m.e projekteve ndër-shtetërore, specifikisht në infrastrukturë dhe energji, në mënyrë që përpjekjet e përbashkëta për të kapërcyer problemet bilaterale të lehtësohen. Nisma e re e ndërmarr nga Ministri i Jashtëm austriak, Sebastian Kurz rreth shtimit të përpjekjeve në kuadër të turit të tij në Ballkanin Perëndimor, simbolizon rëndësinë që vendet e rajonit të energjizohen në këtë drejtim.