Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

NA PUTU KA BLAGOSTANJU 4.0 – DIGITALIZACIJA U SRBIJI

w

Na putu ka blagostanju 4.0 – Digitalizacija u Srbiji

12 pages,pdf
 Download Back

 

Na putu ka blagostanju 4.0 – Digitalizacija u Srbiji

 

Publisher: Friedrich-Ebert-Stiftung, Serbia

Volume: 12 pages,pdf

Description:

Po poslednjem Ustavu iz 2006. godine Republika Srbija je država koja je zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima I slobodama i pripadnosti evropskim principima I vrednostima (Član 1). Srbija je unitarna država, sa višestranačkim sistemom i neposrednim izborima (Član 2). Prema Ustavu, u Srbiji je zagarantovano poštovanje ljudskih i građanskih prava i sloboda (Član 3), kao i podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku (Član 4). Nosilac zakonodavne vlasti je Narodna skupština, koja se sastoji od 250 poslanika, dok su organi izvršne vlasti predsednik Republike i Vlada. Kada je u pitanju teritorijalno uređenje, Republika Srbija ima dve autonomne pokrajine – Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju. AP Vojvodina ima svoju skupštinu i najviši pravni akt – statut. Autonomna pokrajina Kosovo se od 1999. godine nalazi pod jurisdikcijom Organizacije Ujedinjenih nacija na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti OUN 1244, koja je usvojena 10. Juna 1999. godine.