Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SHQIPTARËT DHE MODELI SOCIAL EVROPIAN - ADMINISTRATA P...

w

Shqiptarët Dhe Modeli Social Evropian - Administrata Publike në Shqipëri Midis Politikës dhe Qytetarit

62 pages, pdf
 Download Back
 

Shqiptarët Dhe Modeli Social Evropian -  Administrata Publike në Shqipëri Midis Politikës dhe Qytetarit


 


Publisher : Friedrich-Ebert-Stiftung , Albania
 
Date: 2014
 
Volume : 62 pages , pdf

Description
 

Ky raport studimor ravijëzon profilin e administratës publike në Shqipëri. Ai përshkruan karakteristikat e saj kryesore dhe orvatet të masë dhe analizojë perceptimet, opinionet, qëndrimet dhe vlerat e administratës publike shqiptare, si në nivelin qendror dhe në atë vendor. Roli dhe përgjegjësitë e administratës publike, marrëdhënia e saj me qytetarët dhe aktiviteti e zhvillimet e saj shihen përmes lentave dhe opinionit të atyre që po shërbejnë aktualisht në administratën publike shqiptare.