Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

DIALOGU SOCIAL, TË DREJTAT E PUNËTORËVE DHE LIRIA E SHO...

w

Dialogu social, të drejtat e punëtorëve dhe liria e shoqatave në Ballkanin Perëndimor

40 pages , pdf
 Download Back
Dialogu social, të drejtat e punëtorëve dhe liria e shoqatave në Ballkanin Perëndimor


Publisher : Friedrich-Ebert-Stiftung , Albania

Date: 2010

Volume : 40 pages , pdf

Description
 

Ky artikull paraqet një studim të ndërmarrë në emër të Fondacionit “Friedrich Ebert” për të parë shkaqet e rënies së sindikatave si edhe potencialet e tyre në Ballkanin Perëndimor. Ky studim u diktua nga shqetësimi i madh që sfidat sociale të transformimit po diktojnë te njerëzit, kur nevoja për sindikatat është shumë më e madhe se më parë, ndërkohë që mungesa e detyrimit tashmë për të qenë anëtar i këtyre sindikatave si edhe ndryshimi i rolit të mëparshëm të tyre, ka çuar drejt tendencave të anëtarësimeve dhe veprimtarive të sindikatave që nuk po ecin me hapin e duhur.