Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК СО МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКР...

w

Прирачник со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и на родовиот идентитет

171 pages , pdf
 Download Back
Прирачник со меѓународни  стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната  ориентација и на  родовиот идентитет


Publisher: Коалиција ,,Сексуални и здраствени права на маргинализирани заедници” Скопје

Volume: 171 pages, pdf

Description

 

Целта на овој прирачник е да се создаде лесно применлива алатка што ќе им ги доближи меѓународните стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и на родовиот идентитет на судиите, претставниците на телата за заштита од дискриминација, адвокатите и на активистите за заштита на човековите права. Прирачникот содржи преглед на меѓународни и на регионални стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентaција и на родовиот идентитет. Иако овие основи,честопати,не се експлицитно наведени во основните инструменти за заштита на човековите права, сепак, постои континуиран тренд на прифаќање на сексуалната ориентација и на родовиот идентитет како основи за дискриминација, на регионално и на меѓународно ниво.