Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВТОРА КАРТА СО ОЦЕНКА ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА...

w

Втора карта со оценка од заедницата за здравствената заштита во текот на бременоста меѓу ромките од оштина Шуто Оризари

12 pages, pdf
 Download Back


Втора карта со оценка од заедницата за здравствената заштита во текот на бременоста меѓу ромките од оштина Шуто ОризариPublisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Date: 2014

Volume: 12 pages, pdf

Description

Заедницата повторно дава црвено светло на покриеноста со посети од страна на патронажната служба меѓу Ромките во Шуто Оризари во текот на бременоста и по породувањето бидејќи во практика не се спроведуваат во согласност со програмите на Министерството за здравство. Иако оценката за трошоците во текот на бременоста во споредба со претходната карта бележи пораст, и од црвена преминува во жолта боја, во ординациите на матичните гинеколози на голем процент од Ромките сѐ уште незаконски им се наплаќаат дополнителни средства за услуги кои се целосно покриени со здравственото осигурување. Остануваат препораките дека се потребни мерки и политика од страна на здравствениот систем за зголемување на опфатот на Ромките во Шуто Оризари со патронажна служба во текот на бременоста со цел зголемување на нивната информираност за здравствените услуги во текот на бременоста.