Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВОДИЧ ЗА ДОБРОВОЛНО СОВЕТУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ЗА ХИВ (ДСТ)

w

Водич за доброволно советување и тестирање за ХИВ (ДСТ)

126 pages, pdf
 Download Back


Водич за доброволно советување и тестирање за ХИВ (ДСТ)Publisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Volume: 126 pages, pdf

Description

Овој водич има за цел да понуди информации кои се неопходни за нудење услуги за доброволно советување и тестирање за ХИВ низ земјата. Водичот е наменет пред се за советувачите за ДСТ кои работат во сервисите за ДСТ, во јавниот здравствен сектор и во невладиниот сектор. Дополнително, истиот може да се користи од страна на раководителите на сервисите за ДСТ за мониторинг и евалуација на услугите.