Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕ НА ЛИЦАТА КОИ ЖИВЕАТ СО ХИВ ВО МА...

w

Проценка на потребите на лицата кои живеат со ХИВ во Македонија

58 pages, pdf
 Download Back


Проценка на потребите на лицата кои живеат со ХИВ во МакедонијаPublisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Date: ноември, 2009

Volume: 58 pages, pdf

Description

Република Македонија е земја со ниска стапка на ХИВ/СИДА и со најнизок број на регистрирани ХИВ позитивни лица во јужно- источниот европски регион. Првиот случај на ХИВ е регистриран во 1987 година, а првиот случај на СИДА две години подоцна во 1989 година. Од првиот регистриран случај, па се до денес, регистрирани се вкупно 118 случаи на ХИВ/СИДА во земјата. Сепак податоците за трендот на ХИВ инфекцијата во последните 20 години покажуваат континуиран раст и околу 50 % од ХИВ позитивните случаи во земјата се регистрирани во последните пет години. Во 2009 регистрирани се вкупно 7 нови случаи на ХИВ/СИДА од кои 1 лице со 1 СИДА и 6 лица се ХИВ позитивни лица . Официјалните статистики говорат дека хетеросексуалниот начин на пренос е доминантен за пренос на ХИВ инфекцијата.