Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПОЛИТИКА ЗА СЕКСУАЛНОСТ И ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

w

Политика за сексуалност и лица со попреченост

23 pages, pdf
 Download Back


Политика за сексуалност и лица со попреченостPublisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Volume: 23 pages, pdf

Description


Оваа Политика е посветена на сите оние кои што активно работат на вклучување (инклузија) на лицата со попреченост во општеството. Ја препознаваме потребата дека е неопходно обезбедување на можност и услови за личен, социјален, сексуален и развој на личните и на сексуалните врски. Со оваа Политика, значајно е да се обезбеди препознавање и почитување на правата на лицата со попреченост, во рамките на Законот за спречување и заштита од дискриминација, во согласност со Декларацијата за сексуални и репродуктивни права на ИППФ; да ја развијат и изразат нивната сексуалност на начин подеднаков како и другите луѓе.