Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

НЕЗНАЕЊЕТО НЕ Е СТАВ : СЕКСУАЛНИТЕ ПРАВА НА МЛАДИТЕ ВО ...

w

НЕЗНАЕЊЕТО не е став : сексуалните права на младите во Македонија

24 pages, pdf
 Download Back

 

НЕЗНАЕЊЕТО не е став : сексуалните права на младите во МакедонијаPublisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Date: 2013

Volume: 24 pages, pdf

Description

„Ние сме млади луѓе; мажи, жени, лезбијки, геј, хетеросексуалци, трансродови; во училиште и надвор од училиште, сексуални работници, во брак, разведени, сами или во врска; ние живееме со ХИВ или сида; ние имаме попреченост; ние сме мигранти, бегалци, азиланти, внатрешно раселени, тргувани; ние работиме, сме без работа или бараме работа; ние зборуваме различни
јазици; ние имаме различни духовни верувања и практики; ние имаме различна перцепција за светот околу нас; ние користиме различни медиуми и социјални мрежи за да комуницираме глобално...”.