Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРОЧИТАЈ, ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕШ ДА ЛОБИРАШ

w

Прочитај, пред да започнеш да лобираш

35 pages, pdf
 Download Back


Прочитај, пред да започнеш да лобирашPublisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Volume: 35 pages, pdf

Description

Зошто е важно сексуалното и репродуктивното здравје?
Кои се најзначајни меѓународни документи за сексуалното и репродуктивното здравје и сексуалните права?
Како да лобираш за твоите права?
Зошто е потребно сексуално образование?
Кои се твоите сексуални права?