Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕЃУ ЖЕНИТЕ РОМКИ ВО ОПШТИНА ШУТО О...

w

Здравствена заштита меѓу жените ромки во општина Шуто Оризари во текот на бременоста и по породувањето: Карта со оценка на заедницата

18 pages, pdf
 Download Back


Здравствена заштита меѓу жените ромки во општина Шуто Оризари во текот на бременоста и по породувањето: Карта со оценка на заедницатаPublisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Date: Јули, 2013

Volume: 18 pages, pdf

Description

Шуто Оризари е најголемата општина во земјава во која живеат Роми (22.017 жители живеат во општината, од кои 13.342 или 60% се Роми). Во општина Шуто Оризари живеат вкупно 13.000 жени во репродуктивен период, од кои најголем дел се жени од ромска етничка припадност.Ромите живеат во лоши социоекономски услови (Ромите, главно, се невработени, без редовни примања), супстандардни услови за домување, непостоење здравствено осигурување, недоволна примарна здравствена заштита, послаба превентивна заштита, ниско ниво на здравствено образование и култура, специфичен менталитет и традиција.