Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЦЕНКАТА НА ПРИСТАП ДО СОЦИЈАЛНИ И ЗДРАВС...

w

Извештај од проценката на пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромска националност

36 pages, pdf
 Download Back


Извештај од проценката на пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромска националностPublisher: Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

Volume: 65 pages, pdf

Description

Проценката на проектот “Пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромската националност” претставува дел од активностите кои беа предвидени со проектот “Зголемен пристап до социјални и здравствени сервиси за социјалните семејства од ромската националност“ којшто се имплементираше во периодот од 01 септември до 31 декември 2009 година со поддршка на градот Скопје. Во втората фаза од реализацијата на проектот беше спроведено теренско истражување за проценка на потребите на социјално загрозените семејства од ромската националност за прашања поврзани со СРЗП.