Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ROLI I PUSHTETIT LOKAL NЁ AVANCIMIN E SHЁNDETIT SEKSUAL...

w

Roli i pushtetit lokal nё avancimin e shёndetit seksual dhe reproduktiv te tё rinjtё

82 pages, pdf
 Download Back

 

Roli i pushtetit lokal nё avancimin e shёndetit seksual dhe reproduktiv te tё rinjtёPublisher: H.E.R.A. – Asociacioni pёr Edukim Shёndetёsor dhe Hulumtim

Date: 2011

Volume: 82 pages, pdf

Description

Ky hulumtim del nga parimet strategjike të H.E.R.A., me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe bashkëpunimit me vetëqeverisjen lokale në avancimin e situatës me shëndetin seksual dhe reproduktiv (SHSR) dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve në procesin e decentralizimit. Gjatë
vitit 2001 planifikohet të miratohet Strategjia e parë nacionale për SHSR, ndërsa rezultatet nga hulumtimi do të shërbejnë për përgatitje më të mirë të komunave gjatë zbatimit të aktiviteteve të tyre, veçanërisht të atyre të drejtuara nga të rinjtë.