Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СЕКСУАЛНИ ПРАВА: ДЕКЛАРАЦИЈА НА МФПР

w

Сексуални права: Декларација на МФПР

36 pages, pdf
 Download Back


Сексуални права: Декларација на МФПРPublisher: Health and Education Research Association – HERA, Macedonia

Date: 2009

Volume: 36 pages, pdf

Description

Сексуалноста е природен и скапоцен аспект на животот, суштествен и фундаментален дел на нашата човечност. За да можат луѓето да го постигнат највисокиот можен стандард на здравје, прво мора да можат да прават избор за нивниот сексуален и репродуктивен живот; тие мораат да се чувствуваат сигурни и безбедни при изразувањето на сопствениот сексуален идентитет.
Денес дискриминацијата, стигмата, стравот и насилството претставуваат вистинска закана за многу луѓе. Овие закани и дејствија што ги предизвикуваат –од застрашувања до загрозувања на животот - спречуваат многу луѓе да ги уживаат основните сексуални права и здравјето.