Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПОЛИТИКИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ПРИМАРНА ПРЕВЕНЦИЈА И РАНА Д...

w

Политиките и практиките за примарна превенција и рана детекција на цервикален канцер во Македонија

110 pages, pdf
 Download Back


Политиките и практиките за примарна превенција и рана детекција на цервикален канцер во МакедонијаPublisher: Health and Education Research Association – HERA, Macedonia

Date: 2010

Volume: 110 pages, pdf

Description

Во светото, ракот на грлото на матката е еден од најприоритетните јавно-здравствени прашања. Ефектите од неговата рана превенција и соодветен третман има влијание на севкупното здравје и животот на жената, но и на благосостојбата на нејзините деца, фамилијата и заедницата воопшто. Секоја година повеќе од 250.000 жени умираат од рак на грлото на матката. Во Македонија околу 200 жени секоја година заболуваат од рак на грлото на матката, а приближно половина умираат како последица на оваа болест.