Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОСНОВНИ НАОДИ И ЗАКЛУЧОЦИ ОД АНКЕТАТА СПРОВЕДЕНА НА ТЕ...

w

Основни наоди и заклучоци од анкетата спроведена на тема учество на децата во училиштата и процес на спроведување избори во училиштата

13 pages, pdf
 Download Back


Основни наоди и заклучоци од анкетата спроведена на тема учество на децата
во училиштата и процес на спроведување избори во училиштата


Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија

Date: Декември, 2010

Volume: 13 pages, pdf


Description

Во периодот Октомври – Декември 2010 година Коалиција СЕГА преку обучени анкетари спроведе анкета во 28 основни и средни училишта во 14 градови во Македонија (Охрид, Ресен, Струга, Битола, Прилеп, Кавадарци, Штип, Гевгелија, Виница, Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар, Дебар) како и серија на интервјуа во секое од селектираните училишта со ученици, претседатели на класови, Директор на училиштето, Педагог и/или Психолог и класни раководители. И покрај напорите да се интервјуираат одреден број на членови на Националната комисија за детски права, само двајца членови се одѕваа на барањето да бидат интервјуирани.