Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДЕТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО УЧИЛИШТАТА КАКО МЕХАНИЗАМ ЗА ЗА...

w

Детски правобранител во училиштата како механизам за заштита на правата на децата

9 pages, pdf
 Download Back


Детски правобранител во училиштата како механизам за заштита на правата на децата


Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија

Date: Декември, 2010

Volume: 9 pages, pdf


Description

Истражувањето во 14 градови (Ресен, Охрид, Струга, Дебар, Гостивар, Тетово, Скопје, Куманово, Штип, Виница, Гевгелија, Кавадарци, Прилеп и Битола) опфати 717 ученици вклучени преку анкета, 850 ученици вклучени во групни интервјуа и 91 претставник на наставничкиот кадар и администрацијата во основните и средните училишта. Анкетата која ја истражуваше потребата од воведување на детски правобранител во училиштата се состоеше од 20 комбинирани прашања од затворен, полуотворен и отворен тип.