Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СТАВОВИТЕ НА МЛАДИТЕ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС ПО ОДНОС НА МЛАД...

w

Ставовите на младите во општина Велес по однос на младинските потреби

25 pages, pdf
 Download Back


Ставовите на младите во општина Велес по однос на младинските потреби


Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија

Date: Јуни, 2011

Volume: 25 pages, pdf


Description

Коалицијата на младински организации СЕГА спроведува проект за подготовка на локални младински стратегии во 3 општини во Република Македонија (Велес, Неготино и Дебар). Проектот опфаќа активности за воспоставување структура за подготовка на локални младински стратегии, како и активности за утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалните младински стратегии. Станува збор за петгодишни стратегии во кои ќе се лоцираат клучните приоритети за младите луѓе во секоја општина и ќе се понудат одреден број на остварливи решенија.