Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЦЕСОТ НА ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА С...

w

Финален извештај од процесот на прибирање податоци за спроведувањето на препораките од завршнните белешки за конвенцијата за правата на детето во Македонија

35 pages, pdf
 Download Back


Финален извештај од процесот на прибирање податоци за спроведувањето
на препораките од завршнните белешки за конвенцијата за правата на детето во Македонија


Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија

Date: Март, 2012

Volume: 35 pages, pdf


Description

Овој извештај е дел од проектот “Мониторинг на имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето”, спроведен во периодот Септември 2011 – Март 2012 година со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија. Проектот беше имплементиран од главната канцеларија на Коалицијата на младински организации СЕГА и нејзините организации членки во 14 градови во Македонија. Овој проект е резултат од иницијативата на канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија за поддршка на мониторинг на имплементацијата на КПД која беше препорака во Завршните Забелешки.