Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

УЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ МАЖИ И ЖЕНИ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА КРЕИРАЊ...

w

Учество на младите мажи и жени во процесите на креирање политики на локално ниво

35 pages, pdf
 Download Back


Учество на младите мажи и жени во процесите на креирање политики на локално ниво


Publisher: Коалиција на младински организации СЕГА , Македонија

Date: Октомври, 2009

Volume: 35 pages, pdf


Description

Оваа анализа е дел од активностите во состав на проектот „Учество на младите во процесите на креирање политики на локално ниво – ВКЛУЧЕТЕ НЕ СЕГА′′ спроведуван од Коалиција на младински организации СЕГА, а финансиски поддржан од канцеларијата на УНИФЕМ и Агенцијата за Млади и Спорт на Република Македонија. Според проектните активности беше предвиден процес на мапирање во 4 градови: Прилеп, Тетово, Охрид и Скопје (Општина Центар). Процесот на мапирање беше спроведен во периодот Јули – Август 2009 година од страна на локалните координатори за овој проект. Предмет на истражувањето беа Единиците на Локалните Самоуправи, Советите на општините како и Невладините организации кои работат на полето на младински прашања и родова еднаквост.