Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА МИСЛА И ИЗРАЗУВАЊЕ И СЛОБОДА НА М...

w

Правото на слобода на мисла и изразување и слобода на мирен собир и здружување-меѓународни и домашни стандарди и практика

62 pages, pdf
 Download Back


Правото на слобода на мисла и изразување и слобода на мирен собир
и здружување-меѓународни и домашни стандарди и практика


Publisher: Институт за човекови права, Р. Македонија

Volume: 62 pages, pdf


Description

Слободата на сопствена мисла и изразување е клуч во развојот, неприкосновеноста и независноста на секоја индивидуа. Преку слободно заземање ставови по определени теми и преку слободна размена на идеи и информации со другите, луѓето можат подобро да се разберат самите себе и својата околина. Ова право уште повеќе им ја зголемува личната сигурност, но и безбедноста и почитта кон државата.