Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РОМИТЕ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС: КРШЕЊЕ ...

w

Дискриминација на Ромите во образовниот процес: кршење на ѕидот на одбивање и сегрегација

66 pages, pdf
 Download Back


Дискриминација на Ромите во образовниот процес: кршење на ѕидот на одбивање и сегрегација


Publisher: Институт за човекови права, Р. Македонија

Date: 2013

Volume: 66 pages, pdf


Description

Овој труд ја анализира генералната сoстојба во основното и средното образование која ги засега ромските ученици во Република Македонија. Намерата e да се постигне целта на проектот и да се илустрираат постоечките проблеми, но, исто така, и да се прикаже напредокот во неколкуте области кои го засегаат образованието на оваа ранлива група. Анализите упатуваат и на други извештаи, организации и институции кои веќе имаат презентирани податоци во рамките на општата тема со цел да ги поврзат вредносните наоди направени од веќе ангажираните лица. Правниот аспект може да се изнајде како во наведените закони така и во домашните и меѓународните одредби.