Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА КОНТРАЦЕПЦИЈА

w

Прирачник за контрацепција

24 pages, pdf
 Download Back


Прирачник за контрацепција


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 24 pages, pdf


Description

Репродуктивното здравје и репродуктивните права значат: способност за остварување родителство, здраво потомство, слобода за одлучување за бројот на децата, за временското растојание меѓу породувањата, здрав полов живот, информираност, пристапност и достапност до средствата за контрацепција.